Kulturkompetens och erfarenhet

Birgitta Lönnebo är organisationskonsult, legitimerad psykoterapeut, socionom, utbildad handledare och diakon. Hon har även läst en fördjupningsutbildning för organisationskonsulter, en chefsutbildning för högre chefer inom idéburen sektor samt kurser i religionsvetenskap och psykosocialt behandlingsarbete.

Birgitta har en fingertoppskänsla för särart och generell likhet i ledarskap mellan olika sammanhang. Det är inte nödvändigt som konsult att ha egen kulturkompetens från det område man ska göra en insats inom – men det underlättar. Med passande kulturkompetens kan konsulten snabbare ställa rätt frågor, förstå kontexten och ge konstruktiva förslag.

I sammanlagt över tio års tid har Birgitta drivit egen verksamhet som organisationskonsult. Hon har ett brett nätverk av seniorkonsulter och kan erbjuda sina tjänster tillsammans med dessa såväl som i egen regi.

Birgittas erfarenheter som ledare

Kommunalt ledarskap

Främst inom socialtjänstens område i form av chef för Individ- och familjeomsorgen, Sf kommundelschef och projektledare för flera kommunövergripande processer.

Som organisationskonsult har Birgitta chefshandlett ett stort antal enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschefer inom äldreomsorg, funktionshinder, fritids och skola. Hon har även gjort ett flertal arbetsmiljö­kartläggningar på skolor, lett chefsutvecklingsprogram och genomfört konflikthanteringar.

Idéburet ledarskap

Inom människovårdande arbete i form av utvecklingschef på Bräcke Diakoni, verksamhetschef för S:t Lukas Göteborg, tf generalsekreterare för förbundet St Lukas och chef för en krismottagning i Svenska kyrkans regi. Som organisationskonsult har Birgitta Lönnebo handlett chefer på olika nivåer inom Svenska kyrkan, präster och diakoner i ledande ställning och chefer från studieförbund, secondhandbutiker och HVB-hem som drivs av diakoniinstitutioner. Hon har även gjort flera arbetsmiljökartläggningar och konflikthanteringar i församlingar och på diakoniinstitutioner.

Statligt ledarskap

Inom rättsvårdande myndigheter som biträdande kriminalvårdschef med linjeansvar för alla stabsfunktioner. Som organisationskonsult har Birgitta handlett handläggare på migrationsverket och personal inom Statens Institutionsstyrelse.

Socialt & diakonalt arbete

Som socialsekreterare inom kommunal socialtjänst, flyktingarbetare i Sverige och i krigszon och som själavårdare på samtalsmottagning. Birgitta har handlett ett stort antal personalgrupper som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, 1:e socialsekreterare och socialsekreterare från både ekonomiskt bistånd, barnavård och funktionshinder.

Birgittas erfarenheter som ledare

Kommunalt ledarskap

Främst inom socialtjänstens område i form av chef för Individ- och familjeomsorgen, Sf kommundelschef och projektledare för flera kommunövergripande processer.

Som organisationskonsult har Birgitta chefshandlett ett stort antal enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschefer inom äldreomsorg, funktionshinder, fritids och skola. Hon har även gjort ett flertal arbetsmiljö­kartläggningar på skolor, lett chefsutvecklingsprogram och genomfört konflikthanteringar.

Idéburet ledarskap

Inom människovårdande arbete i form av utvecklingschef på Bräcke Diakoni, verksamhetschef för S:t Lukas Göteborg, tf generalsekreterare för förbundet St Lukas och chef för en krismottagning i Svenska kyrkans regi. Som organisationskonsult har Birgitta Lönnebo handlett chefer på olika nivåer inom Svenska kyrkan, präster och diakoner i ledande ställning och chefer från studieförbund, secondhandbutiker och HVB-hem som drivs av diakoniinstitutioner. Hon har även gjort flera arbetsmiljökartläggningar och konflikthanteringar i församlingar och på diakoniinstitutioner.

Statligt ledarskap

Inom rättsvårdande myndigheter som biträdande kriminalvårdschef med linjeansvar för alla stabsfunktioner. Som organisationskonsult har Birgitta handlett handläggare på migrationsverket och personal inom Statens Institutionsstyrelse.

Socialt & diakonalt arbete

Som socialsekreterare inom kommunal socialtjänst, flyktingarbetare i Sverige och i krigszon och som själavårdare på samtalsmottagning. Birgitta har handlett ett stort antal personalgrupper som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, 1:e socialsekreterare och socialsekreterare från både ekonomiskt bistånd, barnavård och funktionshinder.

handboken ao-konsulten framsida

AO-konsulten

Birgitta Lönnebo är en av medförfattarna till AO-konsulten, en handbok i arbets- och organisationspsykologi.

Kvinna ger man en sekatör i trädgården

Ledningsfilosofi

Birgitta Lönnebos ledningsfilosofi är att leda genom andra. Målet är att leda så att organisationen genomsyras av ett lärande.