Söker du en erfaren extern samtalspartner, handledare eller organisationskonsult?

Birgitta Lönnebo har lång vana av att stötta ledare och medarbetare. Med 30 års erfarenhet av ledarskap på alla nivåer inom kommunal, statlig, privat och idéburen sektor är Birgitta en erfaren organisationskonsult och handledare som arbetar tillsammans med ett nätverk av seniora konsulter, i Göteborg med omnejd.

Under flikarna i menyn kan du läsa mer om de tjänster Birgitta erbjuder inom chefshandledning, verksamhetsutveckling och krishantering.

Birgitta är medförfattare till handboken AO-konsulten som utkom i april 2020. Du kan läsa mer om boken här eller på förlaget Natur och Kulturs hemsida.

Kvinna ger man en sekatör i trädgården

Ledningsfilosofi

Birgitta Lönnebos ledningsfilosofi är att leda genom andra. Målet är att leda så att organisationen genomsyras av ett lärande.

handboken ao-konsulten framsida

AO-konsulten

Birgitta Lönnebo är en av medförfattarna till AO-konsulten, en handbok i arbets- och organisationspsykologi.