Boka tid eller ställ en fråga

Maila konsult@birgittalonnebo.se för att boka tid hos Birgitta eller ta kontakt kring chefshandledning, verksamhetsutveckling, krishantering, kurser eller föreläsningar.

Beskriv i ditt mail vilken tjänst du är intresserad av, om du är privatperson eller företräder ett företag samt om du vill bli kontaktad via mail eller telefon.

Vid särskilt brådskande ärenden kan du skriva ett sms med namn och kontaktuppgifter till 0708-80 98 32.

Personuppgifter

Birgitta Lönnebo hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och lagligt vis och med hög sekretess. De uppgifter som lämnas i kontaktformuläret sparas inte om ett uppdrag inte blir aktuellt. 

I normalfall för Birgitta egna minnesanteckningar som rivs efter avslutat uppdrag. I händelse av att Birgitta ger psykoterapi inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen förs journal enligt gällande lagstiftning.