AO-konsulten

AO-konsulten av Ingela Thylefors (red.) är en gedigen handbok för arbets- och organisationspsykologiska konsulter. Birgitta Lönnebo är en av medförfattarna tillsammans med Olle Persson, Frank Stenman, Maria Wramsten Wilmar, Filip Lindkvist och Fredrik Soljevik.

Boken vänder sig först och främst till blivande och verksamma arbets- och organisationskonsulter, såväl extern- som internkonsulter, men också till deras kunder, vanligtvis chefer.

“Syftet med boken är dels att bidra till en gemensam yrkesidentitet för A/O-psykologiska konsulter, dels att hjälpa konsulten att hitta sin egenart, ett arbetsområde och ett arbetssätt som låter den egna personligheten, de egna intressena, komma till uttryck. Helt enkelt bli mer av sig själv utan att behöva ge avkall på den professionella identiteten.”

Ingela Thylefors

Läs mer om boken på förlagets hemsida.

handboken ao-konsulten framsida
HEM